život

život je jako jedna velká jizva natažená od zápěstí až po kotníky

je to chromá noha, která pod sebou necítí pevnou zem

je to jako cesta, která je stvořená pro poutníky

jako kdyby snílci snili si svůj sen

je to jako topení, které v půlce září topí o sto šest

je to zvuk letadel někde v dáli

jako světla, která z nebe se chtějí snést

život

je-li

zda-li