vlaky

stojím na nádraží

do vlasů mi padá déšť

čekám

čekám, až přijede vlak

vlak, který přiveze naději

naději, co změní můj svět, který za moc nestojí

ptáš se, co mi jeětrě přiveze ten vlak?

možná ti napovím

ten vlak

ten vlak se jmenuje život

a přiveze

přiveze mi budoucnost

o tom jestli bude dobrá a šťastná

nebo špatá a nešťastná

rozhodne kolej, po které vlak přijede

o tom, po které koleji vlak přijede

rozhodnou výhybky

které neustále mění svůj směr

podle toho

jak měníme svá rozhodnotí