viděl jsem a nevím

viděl jsem radost

viděl jsem žal

viděl jsem smutek

viděl jsem klam

viděl jsem štěstí

viděl jsem podlost

viděl jsem neklid

viděl jsem dost

viděl jsem domy

viděl jsem most

viděl jsem pohromy

viděl jsem dost

viděl jsem to

co jiný by nečekal

viděl jsem zlo

každý se zalekal

viděl jsem to

co vidět už nechci

viděl jsem dost

víc vidět už nechci

viděl jsem nemoci

viděl jsem krutost

nebylo pomoci

už toho mám dost

nevím kam dát se mám

nevím kam utéci

nevím a jsem tak sám

nevím jak pomoci

viděl jsem všechno

nevím však nic

viděl jsem vaše zlo

nevím co říct