tak jak

proč celý život

čekat na zázrak

proč se jenom lekat

kde spočine můj zrak

proč dělat jen to co je psáno

proč mít jen to co je dáno

proč dělat jen co se smí

proč neuskutečnit své sny

proč neděláme co je v mysli

v hloubce temně schované

proč si každý hnedka myslí

že co dělám, to je špatné