odraz snu

jsi odrazem mého snu někde v dáli
vystoupáš na horu a rozpřáhneš ruce
jsi opakem toho čeho jsme se báli
vystoupáš víc a stoupáš tak prudce

přes všechny kontinenty
cesta kolem světa
šeptáš si komplimenty
kniha ve které je jedna věta

informace pro pochopení vesmíru
pro pochopení sebe sama
pravda která nevěří ve víru (leží někde ve stínu)
a přesto se tváří jako dáma

(barbucha 2013)